PRODAM PATENT, MATERIAL, BAZO UPORABNIKOV, SEZNAM DOBAVITELJEV, TEHNOLOGIJO IN SPLETNO STRAN ... CEL POSEL. VE� INFORMACIJ: +386 (0)41 391 068
DOMOV UPORABNOST CENIK NARO�ILO MONTA�A KONTAKT POVEZAVE

SU�ILNIK PERILA Z NASTAVLJIVO VI�INO

Naro�ite si najbolj�i sistem za su�enje perila v stanovanju, kopalnici, na balkonu, pokritih terasah, pod nadstre�ki, na podstre�ju, itd. Ne bodo vas ve� motile stalno napete vrvi in obe�eno perilo ne bo ve� zastiralo razgleda in oviralo prost prehod. Nikoli ve� ne boste potrebovali lestve ali stola, da bi dosegli visoko napete vrvi in iskali nesre�o. Sistem Vam omogo�a obe�anje perila na ergonomski vi�ini. Ko perilo obesimo ga skupaj z okvirjem potegnemo pod strop, kjer se posu�i. Ko je perilo suho, okvir spustimo, perilo poberemo, okvir potegnemo spet pod strop, kjer je neopazno shranjen do naslednje uporabe.

Izmerite, kako velik su�ilnik potrebujete, ga naro�ite, poslali vam ga bomo po povzetju s hitro po�to in montirajte ga sami.


Kliknite za pove�avo

Kliknite za pove�avo

Kliknite za pove�avo

Obe�anje

Ko obe�amo ali pobiramo perilo, spustimo su�ilec na primerno vi�ino.

Su�enje

Obe�eno perilo dvignemo pod strop, �kripci nam olaj�ajo dviganje.

Pospravljeno

Ko su�ilca ne potrebujemo ga nemote�e spravimo pod strop.

S 1.6.2019 je podjetje prenehalo z delovanjem.

Balkon Kopalnica Nadstre�ek Su�ilnica Tehni�ni podatki